Наші видання

/Files/images/31270059.jpg

Укладачі: І.П. Воротникова - завідуюча Центром дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  • За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної

Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, наказ № 14.1/12-Г-4 від 09.01.13 р. до використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

У посібнику представлено теоретичні основи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, підвищення рівня ІКТ компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти та практичні поради щодо можливостей міжнародних, всеукраїнських та обласних проектів і програм із підготовки вчителів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі та для професійного розвитку. Збірник містить фактичні та ілюстративні матеріали щодо досягнень упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітні навчальні заклади Луганської області, інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітні навчальні заклади Луганської області, інформаційно-освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти регіону, результатів моніторингу впровадження ІКТ.
Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти для використання на курсах підвищення кваліфікації та у міжкурсовому періоді.


/Files/images/46875812.jpg

Укладачі:
О.А. Пономарьова - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
О.В. Іванов - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  • За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної

схвалено Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол №1 від 21.02.2013 р. Наказ МОН №14.1/12-Г-659 від 27.11.2013 р.).

2 місце на ІІІ Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок в системі ППО

Посібник містить методичні та ілюстративні матеріали щодо впровадження проекту "Один учень - один комп'ютер" у загальноосвітній школі, надає змогу більш наочно представити роботу в середовищі. Також у книзі представлено теоретичні основи методу "1:1" та практичні поради щодо початку роботи в середовищі "Один учень - один комп'ютер". Приклади конспектів уроків та проектів висвітлюють можливості використання нетбуків при викладанні шкільних дисциплін та в позаурочний час.
Для слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти, вчителів, курівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, батьків, педагогів будь-яких категорій, кого цікавить робота в проекті "Один учень - один комп'ютер"./Files/images/22723442.jpg /Files/images/90934734.jpg

Укладачі:
І.П. Воротникова - завідуюча Центром дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
О.А. Геращенко - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  • За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної

У посібниках представлено каталог електронних засобів навчального призначення, які пройшли апробацію в 2004-2008 рр. Конспекти уроків учителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області та методичні рекомендації авторів електронних засобів навчального призначення висвітлюють можливості використання електронних засобів навчального призначення при викладанні шкільних дисциплін. Уроки подані за різними методами навчання та типологією, формами організації навчальної діяльності учнів, з урахуванням можливостей використання в комп'ютерних класах, предметних кабінетах або за допомогою мультимедійної техніки.
Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, студентів, аспірантів, всіх освітян, яких цікавлять проблеми використання інформаційних технологій та електронних засобів навчального призначення при викладанні шкільних дисциплін.
Посібник призначений також і для тих, хто навчається в системі післядипломної освіти.


/Files/images/91317260.jpg

Укладачі:
О.А. Геращенко - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
О.В. Іванов - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  • За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної

Збірник містить фактичні та ілюстративні матеріали щодо впровадження проекту «Один учень – один комп’ютер» у школи, що дає змогу більш наочно представити роботу в середовищі.
У посібнику представлено теоретичні основи методу «1:1» та практичні поради щодо початку роботи в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер». Приклади конспектів уроків та проектів висвітлюють можливості використання нетбуків при викладанні шкільних дисциплін та в позаурочний час.
Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, усіх освітян, яких цікавить робота в проекті «1 учень – 1 комп’ютер».


/Files/images/informat.jpg

Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації

Укладачі:
І.П. Воротникова — завідуючий кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Є.Ю. Грибонос — доцент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
А.В. Понасенко — методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук;
A.M. Щоткіна — асистент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
О.В. Іванов — асистент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Н.І. Удовенко — методист Центру інформатики та інформаційно-комунікаційних проектів Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Друкується за рішенням Вченої рада Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 20 червня 2013 року).
Рекомендовано Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.

У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації вивчення інформатики в початковій, основній та старшій школах відповідно до нових Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти, організації профільного навчання, використання навчальних комп'ютерних класів, програмних засобів Microsoft Office, Photoshop, Corel Draw, сервісів Інтернет, портфоліо для професійного розвитку вчителів.
Посібник містить запитання для самоконтролю, вправи, практичні роботи та завдання для самостійного виконання, рекомендовану літературу щодо зазначеного кола навчальних тем.


/Files/images/img082.jpg

Практика впровадження моделі навчання "Один учень - один комп'ютер"

Укладачі:
І.П. Воротникова - завідувач кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Н.І. Удовенко - методист Центру інформатики та інформаційно-комунікаційних проектів Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

  • За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної

Рекомендовано до друку Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.
Друкується за рішенням Вченої ради Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 20.06.2013)

Збірник містить фактичні та ілюстративні матеріали щодо впровадження проекту «один учень один комп'ютер» у школах та інтернатних навчальних закладах, висвітлює особливості навчання учнів та діяльності педагогів у зазначеному освітньому середовищі.
У посібнику описано досвід експериментального впровадження моделі навчання «один учень – один комп'ютер», подано конспекти уроків для навчання українською та російською мовами, висвітлено можливості використання нетбуків при викладанні шкільних дисциплін та в позаурочний час.
Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, усіх освітян, яких цікавить робота в проекті «один учень один комп'ютер».


/Files/images/shodyn.jpg

Укладачі:
А.М. Щоткіна – завідувач Центру інформатики та інформаційно-комунікаційних проектів Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Н.І. Удовенко – методист Центру інформатики та інформаційно-комунікаційних проектів Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

  • За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної

Друкується за рішенням Вченої ради Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 6 від 31 жовтня 2013 р.).
Рекомендовано до друку Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації щодо вивчення предмету «Сходинки до інформатики» у початковій школі, загальні рекомендації щодо календарного планування та орієнтовне календарне планування предмету «Сходинки до інформатики» для 2 класу відповідно до нової програми, особливості структури уроку, навчального забезпечення курсу інформатики в початковій школі, організації навчального процесу з інформатики та використання навчального комп'ютерного комплексу. Проаналізовано стан кадрового забезпечення та підготовки вчителів інформатики та вчителів початкової школи Луганської області щодо викладання предмету «Сходинки до інформатики».
У посібнику подано кращі розробки планів-конспектів уроків вчителів Луганської області з предмету «Сходинки до інформатики» для 2 класу.
Розрахований на вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмет «Сходинки до інформатики», методистів методичних кабінетів.


/Files/images/img0271.jpg
Укладачі:
І.П. Воротникова – завідуючий кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. пед. наук.
Н.І. Кришталь – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. екон. наук.
Є.Ю. Грибонос – доцент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. пед. наук.
Д.В. Сорочан – доцент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. екон. наук.
А.В. Понасенко – методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. філол. наук.
A.M. Щоткіна – асистент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
О.В. Іванов - асистент кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
С.С. Брюховецька – методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
І.Ю. Іванов – методист Центру ІКТ та засобів навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Друкується за рішенням Вченої ради Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 20 червня 2013 р.).
Рекомендовано Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, застосування програмних засобів Microsoft Office, Photoshop, Corel Draw, VideoPad, Video Editor, технологій веб 2.0, сервісів Інтернет, створення освітніх сайтів, електронних ресурсів, навчального відео, акаунту Google, портфоліо для професійного розвитку вчителів (керівників), представлено каталог освітніх веб ресурсів для вчителів-предметників, управління навчальними закладами за допомогою ІT технологій.
Розрахований на вчителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Посібник містить запитання для самоконтролю, вправи, практичні роботи та завдання для самостійного виконання, рекомендовану літературу щодо зазначеного кола навчальних тем.


hjhkkjjkjkjk

Кiлькiсть переглядiв: 264

Коментарi